Young Moken (Sea Gypshy) Group

       มอบอุปกรณ์ให้น้องกลุ่มเยาวชนมอแกน บ้านทับตะวัน อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยสึนามิ เพื่อส่งเสริมอาชีพ เปิดร้านขายเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำผลไม้ปั่น น้ำแข็งไส ปัจจุบัน น้องๆเยาวชนได้เปิดร้าน ด้วยสิ่งของที่ได้รับจากสมาคมไทย อเมริกัน แฮมป์ตันโรด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมียอดขาย เฉลี่ย 2000 บาท ต่อวัน

     กลุ่มเยาวชนมอแกน บ้านทับตะวัน จึงขอขอบพระคุณความช่วยเหลือที่ได้รับจากสมาคมไทย อเมริกันฯ มา ณ ที่นี่ด้วย

Back to Home