Rajaprajanugroh 35 School ( Baan Bangsak)

          สมาคมไทย อเมริกัน แฮมป์ตันโร้ด มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อทดแทน ดรงเรียนบ้านบางสักเดิม ซึ่งได้ถูกทำลาย จากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จึงได้จัดสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 เพื่อให้การศึกษาแก่ชาวบ้าน โดยให้การศึกษาตั้งแต่ระดับประถม จนถึง ระดับมัธยมปลาย

       ด้วยเงินบริจาคจากสมาคมไทย อเมริกัน แฮมป์ตันโรด ช่วยสร้างโรงเรียนให้เด็กๆ บ้านบางสัก ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ

Back to Home